เปิดเวบเมื่อ 04/03/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/01/2560
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 3  ให้กำไรแก่ชีวิต เที่ยวทั่วทิศไปกับเรา ทัศนาพาชื่นทัวร์ 

บทความ
ประวัติเมืองเชียงใหม่ (อ่าน 2441/ตอบ 0)
           เชียงใหม่  เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า700ปี  นับตั้งแต่พญามังราย  พญางำเมือง  และพ่อขุนรามคำแหงร่วมกันสร้าง
เมืองขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  และขนานว่านพบุรีศรีครพิงค์  เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา
บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด            
           เชียงใหม่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน  เคยแผ่ขยายอาณาเขตกว้างไกลออกไปจรดเชียงตุงและเชียงรุ้ง  ด้านการศาสนา ก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วอาณาจักรและยังจัดให้มีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นในรัชสมัยของพญาติโลก-ราช  ด้านวรรณกรรมได้มีวรรณกรรมพุทธศาสนาที่สำคัญๆ  เกิดขึ้นมากมาย เช่น  ชินกาลมาลีปกรณ์สิหิงคทาน  และปัญญาส-ชาดก  เป็นต้น
  บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด          
           ประมาณพ.ศ.2101 พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีเชียงใหม่  ทำใหทำให้อาณาจักรล้านนาตกเป็นของพม่าเป็นเวลานานกว่า 200 ปี
บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด 
           ในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้บ้านเมืองและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น  พญากาวิละซึ่งเป็นหลานเจ้าเมืองลำปางร่วมกับพญาจ่าเมือง  ขุนนางเมือง
เชียงใหม่ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อกองทัพพระเจ้าตากสินและเข้าร่วมรบขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่สำเร็จ  ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพญากาวิละขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองเมืองใหม่  เมืองเชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของสยามมีเจ้าเมือง
ปกครองสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ  เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย  ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองโดยตรงแต่รัฐบาลให้เกียรติในฐานะประมุขของบ้านเมืองพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ.2482
บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด 
           หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย  คณะราษฎรจึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
  บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด          
           ปัจจุบันเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม  และภาษาพื้นเมือง (ภาษาคำเมือง)  เป็นเอกลักษณ์ของตนอย่างเด่นชัด  และมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก  มีสิ่งอำนวยความสะดวก  มีสนามบินที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้า  ศูนย์กลางทางการศึกษา  ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของภาคเหนือ

บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริษัททัวร์ในเชียงใหม่ ราคาถูก แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด

www.tchtours.com   http://tchtours.tarad.com    www.tarad.com/tchtours